श्री जोगेश्वरी देवी

फोटो गॅलरी

देवी मंदिर:

लेणी:

पूजा:

नवरात्र उत्सव 2022:

निसर्ग:

वृक्षारोपण:

समाधी - कै.माधव चैतन्य बाबा

देणगीदार:

संपर्क

श्री जोगेश्वरी देवी संस्थान, घाटनांद्रा. (रजि. नं. ए. २१७८)
       ता. सिल्लोड, जि. छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र. पि. कोड ४३१११३.

मो: ९४२१४०२२१३, ९९२३०१४६६७

ई-मेल: jogeshwarideviorg@gmail.com

ई-मेल नोंदणी


श्री जोगेश्वरी देवी बद्दलची नवीन माहिती या ई-मेल द्वारे तुम्हाला पुरवली जाईल.

 

© Copyright 2018. All Rights Reserved.